Polipropilen (PP)

Polipropilen (PP)

Polipropilen (PP), "Türkmengaz" DK-ni

Polipropilen (PP) - termoplastiki "goşmaça polimer" bolup propilen we monomerleryň birleşmesinden ýasalandyr. Ol dürli pudaklardaky gündelik harytlaryň gaplamalarynda, dürli pudaklarda plastmas şaýlardaş şol sanda awtomobillerde we ýöriteleşdirilen gündelik entajmlarda, petlelerde we tekstilde ullanylýar.

Gomopolimerler we kopolimerler – polipropileniň bazarda tapyp bolýan iň esasy iki görnüşidir.

Propilen gomopolimerler giňişleýin umumy maksatly ullanylýan kysymdyr. Bu öz içinde propilen monomerleri ýarym-kristal dykyz görnüşinde saklaýar. Ullanylýan pudagy – gaplamalarda, tekstilde, saglygy goraýyşda, turbalarda, awtomoboil we elektrikada.

Propilen kopolimerler maşgalasy bolsa ikä: erkin kopolimerlere hem-de propen we etanyň polimerleşme netijensde emele gelýän blok kopolimerlere bölünýär.

Türkmenistanda Polipropilen (PP)

Türkmenistanyň Statistika baradaky Döwlet komitetine görä, Türkmenbaşydaky nebiti täzeden işleýän zawodlar toplumynda (TNGIZT) polipropilen önümçiligi 93,5% göterime ýetdi. Bu bolsa zawodyň birkemsiz tehniki ýagdaýynyň we ýokary hil harytlaryň elýeterliginiň subutnamasy bolup durýar.

2017-nji ýylda, TNGIZT 82.5 müň tonna polipropilen öndürmeli diýilen tabşyryga garamazdan 84.1 müň tonna öndürildi. 2017-nji ýylda Polimeriň eksporty 62.3 müň tonna bardy we bazarda durmuşa geçirilmedik möçberi bolsa 2.9 tonna, yagny 31% düşdi. Soňky agzalan, başarnykly talap we üpjünçilige laýyk önümçilik planynyň alamatydyr.

Türkmenistan Polipropileniň (PP) we Polietileniň (PE) Balkan welaýatyndaky Gyýanly täze himiki gaz toplumynda önümçiligine we satyşyna başlady.

Zawod ýyllyk 5 milliard kub metr tebigy gazy işleýär we 386.000 tonna polietilen we 81.000 tonna polipropilen öndürýär.

Görnüşleri we spesifikasiýalary

L R7175-35.P

POLIPROPILEN L R7175-35.P

Erkin Kopolimer

Polipropilen L R7175-35.P öz içinde ýokary hereketli gaz fazaly reaktoryň önümçiliginiň öndümligini we CONSISTA catalyst sistemasynyň stereo aýratynlygyny öz içinde jemleýän UNIPOL® PP tehnologiýanyň üsti bilen edilýär. Bu haryt injection molding usuly we gaplamak hem-de gündelik öý enjamlary üçin niýetlenip hödürlenýär.

L R7175-35.P HÄSIÝETNAMASY:

 • pes tagam we ys
 • gowy gaýtadan işlemeklik ukyby
L H3066-03.O

POLIPROPILEN L H3066-03.O

Gomopolimer

Polipropilen L H3066-03.O öz içinde ýokary hereketli gaz fazaly reaktoryň önümçiliginiň öndümligini we CONSISTA catalyst sistemasynyň stero aýratynlygyny öz içinde jemleýän UNIPOL® PP tehnologiýanyň üsti bilen edilýär. Bu haryt iki-okly (biaxal) bagly (BOPP) gaýtadan işlemek we garbanyş / çörekhana laminady we metllanan plýonka gaplamalary üçin üçin niýetlenip hödürlenýär.

L H3066-03.O HÄSIÝETNAMASY:

 • yzygiderli gaýtadan işlemeklik
 • gowy optiki häsiýetli
 • ýokary derejede güýç häsiýeti
L H5072-03.O

POLIPROPILEN L H5072-03.O

Gomopolimer

Polipropilen L H5072-03.O öz içinde ýokary hereketli gaz fazaly reaktoryň önümçiliginiň öndümligini we CONSISTA catalyst sistemasynyň stero aýratynlygyny öz içinde jemleýän UNIPOL® PP tehnologiýanyň üsti bilen edilýär. Bu haryt süýnýän skoç şeklinde (raffia), mundan bolsa halyň arkasyna örülen matalary, gaplamalar, geotekstil we ýüpler üçin niýetlenip hödürlenýär.

L H5072-03.O HÄSIÝETNAMASY:

 • yzygiderli gaýtadan işlemeklik
 • gowy reňk durnuklylygy
 • pes dereje suw geçirijilik
 • ýokary tizlikde gaýtadan işlemek ukyplylygy
 • ýokary derejede güýç häsiýeti
L H5088-25G.O

POLIPROPILEN L H5088-25G.O

Gomopolimer

Polipropilen L H5088-25G.O öz içinde ýokary hereketli gaz fazaly reaktoryň önümçiliginiň öndümligini we CONSISTA catalyst sistemasynyň stero aýratynlygyny öz içinde jemleýän UNIPOL® PP tehnologiýanyň üsti bilen edilýär. Bu haryt lomaý yzygiderli süýümler, süýümlerden bolsa haly üçin keşp ýüp üçin niýetlenip hödürlenýär.

L H5088-25G.O HÄSIÝETNAMASY:

 • yzygiderli gaýtadan işlemeklik
 • anti-gaz soldurma häsiýeti
 • ýokary tizlikde gaýtadan işlemek ukyplylygy
 • ýokary derejede güýç häsiýeti
L H3150-02.O

POLIPROPILEN L H3150-02.O

Gomopolimer

Polipropilen L H3150-02.O öz içinde ýokary hereketli gaz fazaly reaktoryň önümçiliginiň öndümligini we CONSISTA catalyst sistemasynyň stero aýratynlygyny öz içinde jemleýän UNIPOL® PP tehnologiýanyň üsti bilen edilýär. Bu haryt ýerini üýtgedýän termoformirowaniýa we ýerini üýtgedýän çişirme proseslerinde gaplamak üçin niýetlenip hödürlenýär.

L H3150-02.O HÄSIÝETNAMASY:

 • yzygiderli gaýtadan işlemeklik
 • gowy ereme ukyplylygy
 • ýokary derejede gatylyk
 • ýokary derejede güýç häsiýeti